Naše aktivity

 ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE

NAŠE AKTIVITY:

PRAVIDELNÉ STRETNUTIE – 1 x MESAČNE

– každý posledný utorok v mesiaci
– v čase od 14:00 do 16:00
– v Klube Dôchodcov – Laborecká 2, Košice

 ĎALŠIE AKTIVITY:

– ozdravno-rehabilitačný pobyt – 1 x ročne
– spoločné akcie s diabetikmi z Maďarska
– zdravotnícke prednášky
– prednášky odborníkov
– účasť na dňoch diabetu v jednotlivých mestách
– iné aktivity podľa požiadaviek členov

Radi Vás medzi sebou privítame.

KONTAKT:

Darina Ruščinová – predsedníčka – 0907 624 150

Mária Smižanská – člen výboru – 0915 871 115  

Anna Petrášková – člen výboru – 0907 333 309