Nástenka

POZVÁNKA

Výbor ZO ZDS Vás pozýva dňa 26. 2. o 14.30 na prednášku – Stravovanie diabetika. 

Prednáša: Mgr. Ing. BOROVKA Jozef, prezident ZDS 

Miesto konania: Laborecká 2 (bývalá MŠ) 


Plán činností na rok 2019

V tomto roku by sme sa radi zamerali na tieto aktivity: 
 
  1. Edukačné stretnutia – 1x mesačne
  2. Prednášky na rôzne zdravotné a sociálne témy, 1x za dva mesiace 
  3. Posedenie pri príležitosti MDŽ
  4. Edukačno – rekondičný 3 – dňový pobyt (máj, prípadne september) 
  5. Spolupráca / spoločné akcie – so zväzom diabetikov – Nyiregyháza
  6. Opekačka, prípadne posedenie pri guláši na Bankove 
  7. Účasť na Dni diabetu v Liptovskom Mikuláši
  8. Účasť na Festivale diabetu v Banskej Bystrici
  9. Účasť na celoslovenskom rekondičnom pobyte v Demänovskej doline 


Termíny Edukačných stretnutí 2019

Január – 29. 1. 

Február – 26. 2.

Marec – 26. 3.

Apríl – 30. 4. 

Máj – 28. 5. 

Jún – 25. 6. 

Júl – 31.7. 

August – 27. 8. 

September – 24. 9. 

Október – 29. 10. 

November – 26. 11.