O nás

História

Základná organizácia Zväzu diabetikov Slovenska Košice bola založená v roku 1991 manželmi Korolovcami.
Prvým predsedom sa stal p. Bučok Marián. Ďalšími predsedami boli – Gabriela Pálová, Peter Paulík, Emílie Libová, Mirko Liba, Mgr. Adriana Malíková.

Súčasnosť

V súčasnosti má naša organizácia 50 členov a jej predsedníčkou je Ing. Darina Ruščinová.
Hlavnou našou náplňou je edukácia členov, čím prispievame k skvalitneniu života ľudí chorých na Diabetes mellitus /DM/.

Naše edukačné stretnutia sa konajú 1x – mesačne.
Tieto sú zamerané na správne stravovanie, na sociálnu oblasť, zabezpečujú sa odborné lekárske prednášky so zameraním na diabetológiu, nefrológiu, kardiológiu, očné, cievne, psychiatriu a dietológiu – sacharidové jednotky a práca s konverzačnými mapami.
Farmaceutické firmy nás oboznamujú s novými liekmi v liečbe DM.

Ďalej naša ZO od roku 2004 organizuje 3 – 4 dňové rekondičné pobyty na rôznych miestach Slovenska – Kysak, Ružín, Slovenský raj, Herľany, Vinianske jazero, Trenčianske Teplice, Bardejov – Mníchovský potok, ale boli sme aj v Maďarsku – v Nyiregyháza.
Týchto pobytov, ako aj celoslovenských pobytov / organizovaných Ústredím ZDS / sa môžu zúčastniť všetci členovia zväzu.

V letných mesiacoch organizujeme turistické vychádzky do okolia Košíc, opekačky, varenie gulášu.
V roku 2012 sme nadviazali spoluprácu s DIA-organizáciou v Nyiregyháza, Maďarsko. Tiež spolupracujeme s turistickým klubom nevidiacich a slabozrakých – Delfín. S tými organizáciami sme uskutočnili niekoľko jednodňových výletov, ale aj spoločné rekondičné pobyty.

Našou prioritou bude aj naďalej získavanie nových členov, ich edukácia, aby sme si všetci uvedomili, že s chorobou – diabetes mellitus sa dá žiť plnohodnotný a kvalitný život.