Kontakty

Základná organizácia Košice
Výbor

Ing. Darina Ruščinová
– predseda ZO Košice, tel.: 0907 624 150 

Mária Smižanská
– člen výboru ZO Košice, tel.: 0915 871 115

Anna Petrášková
– člen výboru ZO Košice, tel.: 0907 333 309

Bankové spojenie

IBAN: SK 0909 000 000 000 444 146 836
IČO: 00641332 / 0031